ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สถานีไฟฟ้าบ้านผือ ถึง บ้านแสนสุข (ฝั่งทิศตะวันออก)
ปรับปรุงระบบจำหน่าย และตัดต้นไม้
16/05/2562 09:00
16/05/2562 17:00
สนง.เขต ฉ1 อุดรธานี
0811830949
สมหวัง โคตรลาคำ
ลำดับดาวน์โหลด