ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อุปกรณ์ป้องกัน kpa05vr-01 เลยทางเข้าวัดท่าเดื่อ
รื้อถอนเสา 12 ม. 15 ต้น
25/04/2565 09:00
25/04/2565 17:00
กฟจ.กำแพงเพชร
055-711181,055716711
โกศล ศรีบัวจับ
ลำดับดาวน์โหลด