ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ตั้งแต่บริษัท ห้องเย็นชัยวรุจน์ จำกัด ปากซอยคลองบางน้ำจืด แนวถนนเอกชัย บางบอน(ขาออก กทม.)[ผกส. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
(เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหัวเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้า 22 เควี และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน)
27/01/2562 08:00
27/01/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด