ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แยกบ้านดอนสระ
ทำการเปลี่ยนสายแกนเหล็กขนาด50ต.มม เป็นสายเคเบิลขนาด50ต.มมระยะทาง1.5 วงจร/กม
06/08/2563 08:30
06/08/2563 16:30
กฟอ.พนมทวน
0979961635
ทนะ พานิช
ลำดับดาวน์โหลด