ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าปากพนัง ถึง สามแยกบ้านเนินตาขำ
เปลี่ยนโหลดเบรคสวิทช์ SF6 PPN04WS-03 บ้านเนินตาขำ และเปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูง
11/02/2564 09:00
11/02/2564 13:00
กฟอ.ปากพนัง
0883792642
วิศรุต พฤศวานิช
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ