ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สะพานบ้านเวียงเหนือ ถึงแยกก่อนถึงอบต.เวียงเหนือ
กฟส.อ.ปายจะมีการปักเสาไฟฟ้าแรงสูงงานปรับปรุงเพิ่มขนาดสายไฟฟ้าแรงสูงช่วงบ้านเวียงเหนือถึงบ้านตาลเจ็ดต้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันที่ 12 ก.พ.2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปายต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้ไฟฟ้าของท่านในช่วงเวลาดังกล่าวมาณ.ที่นี้ด้วยครับ
12/02/2564 09:00
12/02/2564 16:00
กฟอ.ปาย
088-9992975
สุเมธ ทัตตานนท์