ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลคลองม่วง(บางส่วน)
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากช่อง จะดำเนินการจ่ายไฟผ่าน AVR เพื่อปรับปรุงระดับแรงดันไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการดับไฟเพื่อปรับแท็ปหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายเพื่อรองรับการจ่ายไฟดังกล่าว โดยจะทำการดับไฟตเพื่อดำเนินการต่อหม้อแปลง 1 เครื่อง ประมาณ 15 นาที
05/11/2562 09:00
05/11/2562 16:00
สนง.เขต ฉ3นครราชสีมา
044-.313359
สุวัฒน์ วงศ์ษาสนธิ์
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังพื้นที่ดับไฟ