ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอบางละมุง หมู่บ้านพรเทพ 9 ถนนชัยพรวิถี
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์สำหรับอุปกรณ์แรงสูง
14/08/2563 10:00
14/08/2563 15:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038426463,038438502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด