ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนหลังปั้มคาลเท็กช์
ดับไฟเพื่อปักเสาไฟฟ้า 22 เมตร ระบบ 115 เควี
04/06/2561 08:00
04/04/2561 17:00
กฟจ.ฉะเชิงเทรา
038589007,038589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด