ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านห้วยน้ำลาด หมู่ 2 ตำบลไพศาลี
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอไพศาลี ดับกระแสไฟฟ้า ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. เพื่อทำการตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ำลาด ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
10/10/2562 09:00
10/10/2562 12:00
กฟอ.ไพศาลี
056-259381 หรือ 065-4834835
ชฎาณัฐทิพย์ คงมณี
ลำดับดาวน์โหลด