ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนหน้าค่ายพระยอดเมืองขวาง-อ.กุสุมาลย์ (ถนนนครพนม-อ.กุสุมาลย์ ฝั่งขวามือ)
PEAนครพนมจะทำการระดมทีมงานบำรุงรักษาระบบจำหน่าย บริเวณถนนหน้าค่ายพระยอดเมืองขวาง-อ.กุสุมาลย์ (ถนนนครพนม-อ.กุสุมาลย์ ฝั่งขวามือ) เพื่อความมั่นคงในการจ่ายไฟในพื้นที่จังหวัดนครพนม
20/03/2563 09:00
20/03/2563 16:00
กฟจ.นครพนม
042-516199 (กฟจ.นครพนม)
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด