ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกบ้านดอนอีไข ถึง บ้านเหล่า ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอยและบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้า
พื้นที่ได้รับผลกระทบ
-บ้านกุดลิงง้อ
-บ้านศรีเชียงใหม่
-บ้านศรีบุญเรือง
-บ้านทหารผ่านศึก
-บ้านอินแปลง

29/11/2562 13:00
29/11/2562 16:00
กฟจ.อุดรธานี
1129 042327995 042327996 0872249452
โชคอนันต์ ชิณวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด