ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณเทศบาล 40 ซอยเขาคอก ม.6 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
ดับไฟเพื่อทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณเทศบาล 40 ซอยเขาคอก ม.6 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
15/10/2564 09:00
15/10/2564 16:00
กฟอ.บ้านฉาง
038601514
จันทิมา สุพรรณ์
ลำดับดาวน์โหลด