ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าร้านบิ๊กจิวถึงบริเวณหน้าวัดลำนารายณ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแรงต่ำ พาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ และย้ายมิเตอร์เข้าเสาไฟฟ้าใหม่ ช่วงบริเวณหน้าร้านบิ๊กจิวถึงบริเวณหน้าวัดลำนารายณ์ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในแต่ละบริเวณดังนี้
1. ช่วงหน้ามูลนิธิลำนารายณ์ ถึง บริเวณหน้าวัดลำนารายณ์ วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. โดยประมาณ
2. ช่วงหน้าร้านบิ๊กจิว ถึง มูลนิธิลำนารายณ์ ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. โดยประมาณ
ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย


***พื้นที่ดับไฟและสถานที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบดังแสดงในรูปภาพ
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 036-461014
#LINE_Official_Account https://lin.ee/fTmrz0G
#PEACallCenter_1129
06/01/2565 08:30
07/01/2565 17:00
กฟอ.ชัยบาดาล
0622495392
คมสัน สว่างเรือง