ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 1 , 2 , 3 , 4 และ หมู่ 6 ต.ศิลาดาน
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมโนรมย์ มีงานย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงบริเวณหน้าวัดศรีเจริญ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานเพื่อความสะดวก ปลอดภัยและรวดเร็วในการดำเนินงาน จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ตามรายละเอียดดังนี้
1. บ้านท่าแขก หมู่ที่ 1 ตำบลศิลาดาน
2. บ้านศิลาดาน หมู่ที่ 2 ตำบลศิลาดาน
3. บ้านหาดมะตูม หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 ตำบลศิลาดาน
4. บ้านต้นมะขาม หมู่ที่ 6 ตำบลศิลาดาน
ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (หมายเหตุ หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ใช้ทันที)
27/03/2563 08:30
27/03/2563 16:30
กฟจ.ชัยนาท
056-491324
ยุทธการณ์ ยังฉิม
ลำดับดาวน์โหลด