ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
15/10/2563 09:00
15/10/2563 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด