ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หนองหลุบ ฝั่ง ถ.มะลิวัลย์
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
05/06/2565 09:00
05/06/2565 17:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
0-43470013 (ภายในเวลาทำการ) , 0-43244101 หรือ PEA Contact Center 1129 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
สิทธิชัย พันธ์ลูกท้าว
ลำดับดาวน์โหลด
1หนองหลุบ