ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
บริเวณหน้า บขส. ร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด
24/11/2564 08:00
24/11/2564 16:00
กฟจ.ร้อยเอ็ด
0938971552
กิตติธัช ทองคำอวน
ลำดับดาวน์โหลด