ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ซอย 8 เหนือ
มีแผนงานที่จะดำเนินการสับเปลี่ยนหม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ เป็น 50 เควีเอ รื้อถอนสายแรงต่ำและพาดสายแรงต่ำเพิ่มขนาด บริเวณซอย 8 หมู่ที่ 6 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
29/05/2563 08:30
29/05/2563 16:30
กฟส.นิคมพัฒนา
038-637768
นิพัฒน์ มนูญธรรมพร
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ + แผนผัง