ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านคลองอะลาง ต.หนองกี่
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาดีจะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บบริเวณบ้านคลองอะลาง ต.หนองกี่อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 17.00 เพื่อความปลอดภัยจึงต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าว
21/11/2562 09:00
21/11/2562 17:00
กฟอ.นาดี
037455451
วชิระ คำจริง
ลำดับดาวน์โหลด