ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนอุบลฝั่งปั๊ม ปตท. ชุมชนไกรภักดี เคหะข้างแมคโคร ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ปักเสา พาดสาย รองรับการสร้างสถานีจ่ายไฟแห่งที่ 2
27/10/2563 08:30
27/10/2563 16:30
กฟจ.ศรีสะเกษ
045644335 / 14460
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด