ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.หาดอาษา อ.สรรพยา
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาทมีแผนงานตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงเพื่อการจ่ายที่มีเสถียรภาพและความปลอดภัย จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในการปฏิบัติงานเพื่อความสะดวก ปลอดภัยและรวดเร็วในการดำเนินงาน ในพื้นที่บริเวณ หมู่ 5,6 ตำบลหาดอาษา ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จึงขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้า ในบริเวณพื้นที่ดับไฟดังกล่าว หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย พนักงานช่างคุมงาน นายไกรลาส โสระฐี พนักงานช่างระดับ 4 เบอร์โทรศัพท์ 095-6359630
07/06/2562 13:00
07/06/2562 16:00
กฟจ.ชัยนาท
056412500
อมรพันธุ์ ดีอยู่
ลำดับดาวน์โหลด