ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จาก Dis ชค.ท้ายบ.โนนเค็ง ถึง DDE บ.ดอนเสียด
พาดสาย SAC185
15/07/2564 08:00
02/07/2564 18:00
กฟจ.บึงกาฬ
0807402094
วีระพงษ์ พันธุ์กุล