ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแยกบ้านบ่อฟ้า ,บ้านคลองมะดัน หมู่ที่ 6, ร้านยาง ,ร้านน้ำแข็ง ,ร้านค้า ตำบลหนองหัววัว
บริเวณแยกบ้านบ่อฟ้า ,บ้านคลองมะดัน หมู่ที่ 6, ร้านยาง ,ร้านน้ำแข็ง ,ร้านค้า ตำบลหนองหัววัว
วันที่ 20 ก.ค. 65 เวล 09.00-16.00 น.
20/07/2565 09:00
20/07/2565 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-7613999
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด