ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณถนนบ้านเคียน-บ้านดอน ตั้งแต่ ถลางกุ้งกระทะถึงหน้าบ้านปลายทะเล ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณถนนบ้านเคียน-บ้านดอน ตั้งแต่ ถลางกุ้งกระทะถึงหน้าบ้านปลายทะเล ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผกส. ปฏิบัติงาน ก่อสร้างย้ายแนวฯ แขวงทางหลวง 4030
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ บริษัทเดอะรูม แอท ถลาง จำกัด, นายสมชาย เครือศึก, โครงการบ้านอนัญดา กะตะพร็อพเพอร์ตี้ และบ้านปลายทะเล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Baan Khian-Baan Don Road from Thalang Kung Kata To Baan Plai Talay On Friday, 30 July 2021 from 09.00 am. - 04.30 pm.
Outage Zone : The Room at Thalang Company Limited, Mr.Somchai Kruesuek, Ananda Kata Property and Baan Plai Talay
30/07/2564 09:00
30/07/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร