ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสบแปะ ต.แม่สอย .อ.จอมทอง .เชียงใหม่
ดับไฟดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสาย บริเวณ บ้านสบแปะ ต.แม่สอยอ.จอมทอง .เชียงใหม่
01/08/2565 08:00
01/08/2565 16:00
กฟอ.ฮอด
096-4347785
ยุทธนา ใจทนัน
ลำดับดาวน์โหลด