ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ระหว่างสวนพฤกษาศาตร์ฯ ถึง ปากทางขึ้นม่อนแจ่ม
กฟอ.แม่ริม ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งดับกระแสไฟ เพื่อตัดต้นไม้ใกล้แนวสาย
วันที่ดับไฟ วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2565
เวลา 09.00น. ถึง 16.00น.
พื้นที่ปฏิบัติงาน
- บริเวณ ระหว่างสวนพฤกษาศาตร์ฯ ถึง ปากทางขึ้นม่อนแจ่ม
พื้นที่ได้รับผลกระทบ
สวนพฤกษาศาสตร์ฯ , โบทานิครีสอร์ท , โป่งแยงแอ่งดอยรีสอร์ท
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สา , บ้านโป่งแยงนอก (บางส่วน)
กฟอ.แม่ริมขออภัยในความไม่สะดวก
หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จจะจ่ายกระแสไฟฟ้าทันทีครับ
สอบถามข้อมูลไฟฟ้าขัดข้อง
053-299166 หน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องแม่ริม
21/07/2565 09:00
21/07/2565 16:00
กฟอ.แม่ริม
053-299166 / 053-299082
อนุภาพ บุญสม
ลำดับดาวน์โหลด
1เอกสารแนบ