ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฺBUA1S-21 ถึง Diss ชั่วคราว บ้านโนนแก้ว
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ปักเสาไฟฟ้าและพาดสายหุ้มฉนวนขนาด 185 ต.มม.
สถานที่ที่ไฟดับเพิ่มเติม****
1.โรงน้ำแข็งห้วยเดือนห้า,โรงเรียนโนนทองประชาสรรค์,บ.ห้วยเดือนห้า,บ.บะยาวใต้,บ.ห้วยลึก,บ.โนนแก้ว,บ้านห้วยเดือนห้า,บ้านหนองยอง,บ้านโนนดู่,บ้านยางชุม,บ้านนาทับไฮ,บ้านศรีสุขพัฒนา,บ้านหนองแวง,บ้านสมสนุก,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง,องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองยอง ดับไฟเวลา 08.00น. ถึง 17.00น
2.โรงน้ำแข็งห้วยเดือนห้า,บ.โซ่คุ้มดอนแดง,บ.เหล่าทอง,บ.ซำบอน,บ.คลองทิพย์,บ.ศรีอุบล,บ.หนองพันทา,บ.โนนม่วง,บ.ขี้เหล็กใหญ่,บ.ป่าไร่,บ.โนนแก้ว ดับไฟ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1 เวลา 08.30-09.30 น. และช่วงที่ 2 เวลา 16.00-17.00 น.
26/08/2562 08:00
26/08/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด