ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โคกสะอาด บ.เจริญรัตน์ บ.หนองเข็ง บ.หนองแสง
เพื่อปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำใต้ไลน์ไฟฟ้าแรงสูงไลน์แยกบ้านโคกสะอาด
16/02/2562 08:30
16/02/2562 14:00
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด