ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์ข้างห้วยไข่เน่าทั้งซอย
ย้ายแนวสายแรงสูงออกจากเขตทางหลวง
22/08/2562 09:00
22/08/2562 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ
ลำดับดาวน์โหลด