ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณไฟดับ บ้านโค้งป่ากล้วย บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ และโรงสูบน้ำการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงสูง ปักเสาแรงสูงแซมไลน์ รื้อถอนสายแรงสูง เปลี่ยน-พาดสายแรงสูงใหม่ และเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูง บริเวณแยกเขื่อนน้ำอูนไปบ้านดงคำโพธิ์ บ้านหนองบัว ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
03/09/2563 09:00
03/09/2563 16:00
กฟอ.พังโคน
042772402
ธีระศักดิ์ อัครจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด