ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านสะพานหิน ถึงบ้านคลองสน
ปรับปุรงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ
15/09/2564 08:30
15/09/2564 17:00
กฟจ.ตราด
039-511626
ธรรมนูญ มุสิกรัตน์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ