ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านถ้ำเชียงดาว
เรื่อง แจ้งแผนการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
เรียน ผู้ใช้ไฟฟ้า บ้านถ้ำเชียงดาว

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงดาว มีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย บ.ถ้ำเชียงดาว บริเวณแยก เมืองคอง - วัดถ้ำผาปล่อง งานตัดจ่ายโหลดหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ. ระบบจำหน่ายแรงต่ำ 2 เฟส 3 สาย ที่จ่ายภาระโหลดใกล้เกินพิกัดการจ่ายกระแสไฟฟ้า และมีความต้องการปริมาณกระแสไฟฟ้าที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ใน วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงดาว จึงเรียนมาด้วยความปรารถนาดี และต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้า ตามวันเวลาดังกล่าว และขอความกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์ต่อไปโดยทั่วกันด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อโดยตรงที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา-อำเภอเชียงดาว แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ โทร. 053-046818
02/06/2563 09:00
02/06/2563 17:00
กฟอ.เชียงดาว
053046818
ธัชนนท์ ขัติยะ
ลำดับดาวน์โหลด