ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถ.เพชรเกษม ซ.11 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รื้อถอน - เปลี่ยนสาย จาก สายเปลือย เป็น สายหุ้ม
10/08/2564 09:00
10/08/2564 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
074-220900 , 074-806119
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ