ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสบสอย ในสอย ดอยแสง ไม้สะเป่
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนเสาไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ บ้านสบสอย บ้านในสอย บ้านดอยแสง บ้านไม้สะเป่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงสูงและแรงต่ำ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
ทั้งนี้ หากท่านมีเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าและมีความจำเป็นต้องเดินเครื่องยนต์ ขอให้ท่านตรวจสอบสวิตช์ตัดเมนกระแสไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนเดินเครื่อง มิฉะนั้นอาจจะมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาในระบบจำหน่ายทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่นได้ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงเรียนมาด้วยความปรารถนาดี และต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้าตามวันเวลาดังกล่าว และขอความกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์ต่อไปโดยทั่วกันด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อโดยตรงที่ แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร 053-695027 ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรณีจ่ายกระแสไฟฟ้าล่าช้า โปรดโทรติดต่อหน่วยแก้กระแสไฟฟ้า โทร 053-695027 และขอแจ้งให้ท่านทราบว่าเมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดไว้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะรีบดำเนินการจ่ายไฟฟ้าให้ท่านใช้ตามปกติทันที
21/12/2564 09:00
21/12/2564 16:00
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053695027
พัทธดนย์ สุภาบัว
ลำดับดาวน์โหลด