ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ซ.ตรงข้ามวัดแหลมไผ่ ม.2 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ซ.ตรงข้ามวัดแหลมไผ่ ม.2 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี(2 วันคือวันที่ 16,18 ม.ค.2562 เวลา 09.00 น.-16.30 น.)
16/01/2562 09:00
16/01/2562 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด