ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเทศบาล10 ชุมชนโคกสูง อ.บัวใหญ่
เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณถนนเทศบาล10 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพนักงานในการปฏิบัติงาน โดยจะดับกระแสไฟฟ้า
พื้นที่ไฟดับ ถนนเทศบาล 10 (วงเวียนโคกสูง)
- อาคารพานิชร้านซักรีดเสื้อผ้า - อาคารพานิชหม้อแปลงร้านเบียร์เก่า
- ร้านสันติการช่าง - คุ้มโคกสูงเหนือ
- คุ้มโคกสูงตะวันออก - วงเวียนโคกสูง
- สระแดง - ชมรมโต๊ะสนุกเกอร์
ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30น. – 16.00 น. ทั้งนี้หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการเสร็จก่อนเวลาที่แจ้ง จะจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนระบบแก่ผู้ใช้ไฟ ต่อไป
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
09/09/2562 08:30
09/09/2562 16:00
กฟอ.บัวใหญ่
044461683
เทพยุทธ พันธ์พรหม