ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกไฟแดงยางตลาด
จากสี่แยกไฟแดงยางตลาด-ไลน์เข้าบ้านดอนกลอย,ดอนยูง (ดับชั่วคราวเพื่อตัดเบรค)
จากสี่แยกไฟแดงยางตลาด-บ้านอร่ามมงคล,คุ้มศรีทอง(ดับชั่วคราวเพื่อตัดเบรค)
ปั้ม ปตท.,7 อีเลเว่น,ธนาคารกรุงไทย,บ้านดอนปอแดง,ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน,สนง.เกษตรอำเภอยางตลาด (ดับชั่วคราเพื่อตัดเบรค)
ป้อมตำรวจ,ปั้มแก๊ส,บ้านอร่ามมงคลฝั่งป้อมตำรวจ เป็นการดับถาวร ถึง เวลา 16.00 น.
18/12/2561 09:00
18/12/2561 16:00
กฟจ.กาฬสินธุ์
043891095
สุชาติ โม้หอชัย
ลำดับดาวน์โหลด