ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านหนองตากล้า ,บ้านใหม่โพธิ์พัฒนา ,บ้านหนองทอง หมู่ที่ 2 ,9, 10 ต.ถ้ำกระต่ายทอง
ตั้งแต่บริเวณบ้านหนองตากล้า ,บ้านใหม่โพธิ์พัฒนา ,บ้านหนองทอง หมู่ที่ 2 ,9, 10 ต.ถ้ำกระต่ายทอง เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหนองตากล้า หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.
31/07/2562 09:00
31/07/2562 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-761399
ณัฐพงศ์ ศรัทธานนท์
ลำดับดาวน์โหลด