ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.6 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณเลยวัดป่าเลไลยก์ ถึง สะพานลำตะเพิน ม.6 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (ฝั่งวัดป่าเลไลยก์)
15/02/2565 09:00
15/02/2565 13:00
กฟต.ลาดหญ้า
034-589251
จริงพล โฆษิตพล
ลำดับดาวน์โหลด