ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บริเวณตรงข้ามสถานีการไฟฟ้ากำแพงเพชร - บ้านทรงธรรม
ต้ดต้นไม้ในไลน์ F 1 กพ.1 , สับเปลี่ยนอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ชำรุด
28/12/2564 08:00
28/12/2564 17:00
กฟจ.กำแพงเพชร
055-711181 , 055-716711
โกศล ศรีบัวจับ
ลำดับดาวน์โหลด