ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
งานก่อสร้างโครงการสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา – คลองขนานจิตร บริเวณทางรถไฟถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2224
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าที่ 3 และ 7 สถานีไฟฟ้ามวกเหล็ก ตั้งแต่ สถานีไฟฟ้ามวกเหล็ก ถึง มวกเหล็ก เฮลสปา แอนด์ รีสอร์ท เพื่อทำการย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า วงจร 115 เควี ลอดใต้งานก่อสร้างโครงการสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา – คลองขนานจิตร บริเวณทางรถไฟถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2224 พร้อมปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี เปลี่ยนคอน คอร. ชำรุด 1 จุด บริเวณไร่สินทวี ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 โดยมีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้:-

ช่วงเวลาที่ 1 : เวลา 09.00 น. – 10.00 น. และ ช่วงเวลาที่ 2 เวลา 16.00 น. – 17.00 น.
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ: ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก, หมู่บ้านมวกเหล็กวัลเลย์, บ้านบ่อตะนะ, บ้านเขามะกอก, ตึกครัวมุสลิม, ร้านมวกเหล็กกาแฟสด, อู่ซ่อมรถศักดิ์เซอร์วิส, โรงเรียนนายเรืออากาศ

ช่วงเวลาที่ 1 : เวลา 09.00 น. – 11.00 น. และ ช่วงเวลาที่ 2 เวลา 16.00 น. – 17.00 น.
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ: ได้แก่ ฟาร์มมวกเหล็ก, เซเว่น(สี่แยกต้นแค), อาคารพาณิชย์สี่แยกต้นแค, ปั้มน้ำมันบางจาก, SSKคอนกรีต, โกดังชัยธีรศักดิ์, เสาสัญญาณโทรศัพท์


ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ทำให้บริเวณพื้นที่ของท่าน ไม่มีกระแสไฟฟ้า ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก ขออภัยในความไม่สะดวกต่อท่าน เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก ดำเนินการเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที
09/06/2563 09:00
09/06/2563 17:00
กฟอ.มวกเหล็ก
036342561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ