ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหน้าสถานี ตำบลหนองบอน
จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย และเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า
06/09/2562 09:00
06/09/2562 14:00
กฟจ.สระแก้ว
0918821346
เรืองฤทธิ์ แสนประเสริฐ
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ