ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณฝั่งสี่แยกไฟแดงเสนาถึงร้านศักดิ์ไดนาโม
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
13/02/2563 08:00
13/02/2563 16:00
กฟอ.เสนา
035201612
จักราวุฒิ สุภาพันธ์
ลำดับดาวน์โหลด