ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ้านปูมปาม ซอยมุ่งดี2
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง จะดำเนินการดับกระแสไฟเพื่อรื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าแรงสูงงานขยายเขต นางน้อง คนดี บริเวณ บ้านปูมปาม ซอยมุ่งดี2
26/05/2563 09:00
26/05/2563 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
086-3823738
กฤษณกร อินทะนา
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟวันที่ 26 พ.ค. 2563