ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
นราภิรมย์
ม.2 ต.นราภิรมย์ ม.7 ต.ลำพญา คลองสวิตช์ชาติ,คลองทองหลาง,ครอบแก้วฝังเข็ม,โรงกลึงมานิตย์,สวนกล้วยไม้,โรงงานTFP,แยกตาเผียง,อริยะเเลนด์10
10/11/2562 08:00
10/11/2562 14:00
กฟอ.บางเลน
0895511515
ชณะชล พุกอิ่ม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ