ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เขตพื้นที่ อบต.ดู่ อำเภอกันทรารมย์
ดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงบ้านคล้อ บ้านเหมือดแอ่ ตามหมายเลขงาน I-63-E-KTMNE.MS.2011
10/06/2563 09:00
10/06/2563 16:00
กฟอ.กันทรารมย์
045-651251
ภูวดล สร้อยสนธิ์
ลำดับดาวน์โหลด