ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฟิดเดอร์10 บ.ดอนหมู,บ.ดอนตะมุน,รร.ดอนตะมุน, วัดป่าเชือกธรรม บ.ดอนตะมุน ต.ขามเปี้ย
ดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย,ตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูง
13/11/2562 08:30
13/11/2562 15:30
กฟอ.ตระการพืชผล
045-481197, 045-482474, 09-85861340
สมมิตร ลิ้มจิตรกร
ลำดับดาวน์โหลด