ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าร้านไก่ย่างอาก๋ง วังเฟื่องฟ้า ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ดับไฟตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่าย 22 kv
28/09/2562 09:00
28/09/2562 10:00
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 044-491690 , 090-2989786
วุฒิชัย รักษ์วิเชียร
ลำดับดาวน์โหลด