ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โครงการสาริน หมู่บ้านคินตา หมู่บ้านเลควิวล์ หมู่บ้านสายลม หมู่บ้านเฉียงจันทร์ หมู่บ้านวงตะวัน หมู่บ้านนภาเหริ หมู่บ้านซื่อตรง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว แก้ไขจุดร้อนอุปกรณ์ตัดตอน เพื่อขยายพื้นผิวถนน วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00น. ถึงเวลา 17.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการจ่ายไฟฟ้าทันที
22/10/2562 12:00
22/10/2562 14:00
กฟต.โคกขาม
034-870033 081-9412532
สรศาสตร์ สงวนพันธุ์
ลำดับดาวน์โหลด